Serie-3 Basis

In deze tijd van terrorisme en economische achteruitgang vragen velen zich af welke toekomst wij tegemoet gaan. Veel mensen zijn angstig en onzeker over alles wat in de wereld gebeurt. Veel belangrijke wereldgebeurtenissen zijn echter eeuwen geleden al opgetekend in het bijbelboek de Openbaring. Deze serie presentaties nemen alle onzekerheden weg en leren ons dat God nog altijd deze wereld in Zijn hand houdt en een volk voorbereidt om Hem in heerlijkheid te ontmoeten. Deze serie omvat een diepgaande vers voor vers studie van het gehele bijbelboek de Openbaring. Voorkennis van "ZIJN Boodschap in de profetie" is nodig om deze studie te verstaan.

Duur presentatie: gem. 50 min.
Aantal presentaties: 48 Bijbelstudie’s
Aantal volumes: 3
Per volume: 8 DVD’s
Aantal DVD’s: 24


Serie-3 Verdieping 1

Gods volk versie-500X500

De Zondagswet is aanstaande. De 144.000 (met de elfde uur werkers) zullen bereid moeten zijn, om Gods oprechte kinderen d.m.v. “de luide roep” Sola- Scriptura, uit alle kerken te roepen. Om de 144.000 hierop voor te bereiden, zullen zij op de hoogte moeten zijn met de laatste waarheden van het Verlossingsplan en de valstrikken van de vijand. Deze vijand is op alle gebieden actief; in de wereld en zelfs onder Gods laatste volk. In deze serie wordt u duidelijk gemaakt dat u alleen door Gods kracht, vanuit Zijn Woord en de Geest der Profetie leert om deze tegenstanders te herkennen, maar vooral om “waarheid en gerechtigheid” uit te kunnen dragen.

Deze kennis is nodig om staande te blijven tijdens de crisis (rondom de NWO) en na de uitvaardiging van de  Zondagswet;  “De kleine- en grote Jakobsbenauwdheid” (Fil. 2:15). Deze serie omvat een diepgaande studie in de OT profetieën en verborgenheden. Voorkennis van “Al de waarheid in ZIJN Boodschap” Box 1A is nodig, om deze studie te kunnen verstaan.

Duur presentatie: gem. 50 min.
Aantal presentaties: 112 Bijbelstudie’s
Aantal volumes: 7
Per volume: 8 DVD’s
Aantal DVD’s: 56

Na het bekijken van deze serie wordt aanbevolen de serie "ZIJN Boodschap in Daniel Volume I" te zien, waardoor u de Bijbelstudie in de juiste volgorde volgt

Volume I

NR.- TITEL DEEL VOL/DVD
01- Inleiding Gods volk 1 1/1
02- Inleiding Gods volk 2 1/1
03- Het evangelie en de profetieën + Galaten 1 1/2
04- Het evangelie en de profetieën + Galaten 2 1/2
05- Het evangelie en de profetieën + Galaten 3 1/3
06- Het evangelie en de profetieën + Galaten 4 1/3
07- Het evangelie en de profetieën + Galaten 5 1/4
08- Het evangelie en de profetieën + Galaten 6 1/4
09- Zonde, Gerechtigheid en Oordeel + Obadja 1 1/5
10- Zonde, Gerechtigheid en Oordeel + Obadja 2 1/5
11- Zonde, Gerechtigheid en Oordeel + Obadja 3 1/6
12- De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb. 10 1 1/6
13- De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb. 10 2 1/7
14- De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb. 10 3 1/7
15- De drie geschiedenissen in Joël 1 + Jesaja 29 1 1/8
16- De drie geschiedenissen in Joël 1 + Jesaja 29 2 1/8

Volume II

NR.- TITEL DEEL VOL/DVD
17- De drie geschiedenissen in Joël 1 + Jesaja 29 3 2/1
18- De drie geschiedenissen in Joël 1 + Jesaja 29 4 2/1
19- De drie geschiedenissen in Joël 1 + Jesaja 29 5 2/2
20- De drie geschiedenissen in Joël 1 + Jesaja 29 6 2/2
21- Het werk van de drie engelen in Joël 2! 1 2/3
22- Het werk van de drie engelen in Joël 2! 2 2/3
23- Het werk van de drie engelen in Joël 2! 3 2/4
24- Het werk van de drie engelen in Joël 2! 4 2/4
25- Het werk van de drie engelen in Joël 2! 5 2/5
26- De drie Israëls en de zeven zegelen + Jeremia 6 1 2/5
27- De drie Israëls en de zeven zegelen + Jeremia 6 2 2/6
28- De drie Israëls en de zeven zegelen + Jeremia 6 3 2/6
29- De drie Israëls en de zeven zegelen + Jeremia 6 4 2/7
30- De drie Israëls en de zeven zegelen + Jeremia 6 5 2/7
31- De drie Israëls en de zeven zegelen + Jeremia 6 6 2/8
32- Het oordeel begint bij Gods volk. "De Spiegel" 1 2/8

Volume III

NR.- TITEL DEEL VOL/DVD
33- Het oordeel begint bij Gods volk. "De Spiegel" 2 3/1
34- De tijd van het einde verdiept + Jesaja 7 1 3/1
35- De tijd van het einde verdiept + Jesaja 7 2 3/2
36- De tijd van het einde verdiept + Jesaja 7 3 3/2
37- De 2 gramschappen (2520) en Jer. 31 + Lev. 26 1 3/3
38- De 2 gramschappen (2520) en Jer. 31 + Lev. 26 2 3/3
39- De 2 gramschappen (2520) en Jer. 31 + Lev. 26 3 3/4
40- De 2 gramschappen (2520) en Jer. 31 + Lev. 26 4 3/4
41- De 2 gramschappen (2520) en Jer. 31 + Lev. 26 5 3/5
42- De 2 gramschappen (2520) en Jer. 31 + Lev. 26 6 3/5
43- Het zevende zegel geopend + Genesis 1 1 3/6
44- Het zevende zegel geopend + Genesis 1 2 3/6
45- Het zevende zegel geopend + Genesis 1 3 3/7
46- Het zevende zegel geopend + Genesis 1 4 3/7
47- Het zevende zegel geopend + Genesis 1 5 3/8
48- De geschiedenis van Elia herhaalt zich! 1 3/8

IV

NR.- TITEL DEEL VOL/DVD
49- De geschiedenis van Elia herhaalt zich! 2 4/1
50- De geschiedenis van Elia herhaalt zich! 3 4/1
51- De geschiedenis van Elia herhaalt zich! 4 4/2
52- De geschiedenis van de 3e engel en Wee + Joel 3 1 4/2
53- De geschiedenis van de 3e engel en Wee + Joel 3 2 4/3
54- De geschiedenis van de 3e engel en Wee + Joel 3 3 4/3
55- De geschiedenis van de 3e engel en Wee + Joel 3 4 4/4
56- De geschiedenis van de 3e engel en Wee + Ezechiël 37 1 4/4
57- De geschiedenis van de 3e engel en Wee + Ezechiël 37 2 4/5
58- De Wachter; Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7 1 4/5
59- De Wachter; Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7 2 4/6
60- De Wachter; Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7 3 4/6
61- De Wachter; Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7 4 4/7
62- De drie Weeën volledig uitgewerkt! 1 4/7
63- De drie Weeën volledig uitgewerkt! 2 4/8
64- De drie Weeën volledig uitgewerkt! 3 4/8

V

NR.- TITEL DEEL VOL/DVD
65- De drie Weeën volledig uitgewerkt! 4 5/1
66- De drie Weeën volledig uitgewerkt! 5 5/1
67- De dag van een koning! (70 jaar) + Jesaja 23 1 5/2
68- De dag van een koning! (70 jaar) + Jesaja 23 2 5/2
69- De dag van een koning! (70 jaar) + Jesaja 23 3 5/3
70- De dag van een koning! (70 jaar) + Jesaja 23 4 5/3
71- De dag van een koning! (70 jaar) + Jesaja 23 5 5/4
72- De dag van een koning! (70 jaar) + Jesaja 23 6 5/4
73- Rondom het leven van William Miller 1 5/5
74- Rondom het leven van William Miller 2 5/5
75- Rondom het leven van William Miller 3 5/6
76- Rondom het leven van William Miller 4 5/6
77- Rondom het leven van William Miller 5 5/7
78- Rondom het leven van William Miller 6 5/7
79- Rondom het leven van William Miller 7 5/8
80- Rondom het leven van William Miller 8 5/8

VI

NR.- TITEL DEEL VOL/DVD
81- Rondom de oostenwind + Jesaja 27, 30, 41 1 6/1
82- Rondom de oostenwind + Jesaja 27, 30, 41 2 6/1
83- Rondom de oostenwind + Jesaja 27, 30, 41 3 6/2
84- Rondom de oostenwind + Jesaja 27, 30, 41 4 6/2
85- De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6 1 6/3
86- De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6 2 6/3
87- De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6 3 6/4
88- De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6 4 6/4
89- De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6 5 6/5
90- De vier generaties en een drievoudige profetie 1 6/5
91- De vier generaties en een drievoudige profetie 2 6/6
92- De vier generaties en een drievoudige profetie 3 6/6
93- De vier generaties en een drievoudige profetie 4 6/7
94- De vier generaties en een drievoudige profetie 5 6/7
95- Geen nieuwe leer maar wel nieuw licht! 1 6/8
96- Geen nieuwe leer maar wel nieuw licht! 2 6/8

VII

NR.- TITEL DEEL VOL/DVD
97- Geen nieuwe leer maar wel nieuw licht! 3 7/1
98- Geen nieuwe leer maar wel nieuw licht! 4 7/1
99- Hoe kon het zover komen met Gods volk? 1 7/2
100- Hoe kon het zover komen met Gods volk? 2 7/2
101- Hoe kon het zover komen met Gods volk? 3 7/3
102- Hoe kon het zover komen met Gods volk? 4 7/3
103- Hoe kon het zover komen met Gods volk? 5 7/4
104- Maar er komt nieuw leven in Gods volk! 1 7/4
105- Maar er komt nieuw leven in Gods volk! 2 7/5
106- Maar er komt nieuw leven in Gods volk! 3 7/5
107- De profetieën leren lezen vanuit Hosea! 1 7/6
108- De profetieën leren lezen vanuit Hosea! 2 7/6
109- De profetieën leren lezen vanuit Hosea! 3 7/7
110- De profetieën leren lezen vanuit Hosea! 4 7/7
111- De laatste waarheid met oorzaak gevolg! 1 7/8
112- De laatste waarheid met oorzaak gevolg! 2 7/8

Hieronder vindt u een boekenadvies, om de boeken te bestellen kunt u op de afbeelding klikken.

De grote strijd Bijbelcommentaar-2nd-ed[1] Bijbellezingen-voor-het-huisgezin[rcw][1]

De Grote Strijd   (hard kaft)

Bijbelkommentaren (hard kaft)

Bijbellezingen voor het huisgezin

Meer advies hieronder; 

Eerste-geschriften[1] Daniel en de Openbaringen-de Ligne Maranatha, de Here komt

Eerste geschriften

Daniel en Openbaring

Maranatha, De HEERE komt

ZIJN Boodschap in Openbaring Verdieping 1 -

ZIJN Boodschap in Openbaring Vol. I+II+III

Verdieping 1 - "Gods volk" - Vol. I t/m VII

Voor informatie of om de videobox te bestellen kunt u op de afbeelding klikken.