Daniel 8: 11-14
"11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den Onbenoemde, Die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?
14 En Hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden."

"Toen zag ik met betrekking tot het “gedurig” van Dan. 8:12, dat het woord “offer” daar door menselijke wijsheid aan toegevoegd was en niet bij de tekst behoort en dat de Heer het rechte inzicht erin gaf aan degenen, die de roepstem van het uur des oordeels deden horen. Toen er eenheid heerste, vóór het jaar 1844, hadden bijna allen hetzelfde inzicht over het correcte begrip van het “gedurige”, maar in de verwarring sedert 1844 zijn er andere inzichten aangenomen en duisternis en verwarring zijn er op gevolgd."

(Uit: Eerste Geschriften)


Serie-4_Verdieping-1 - 50_Het

Serie-4_Verdieping-1 - 50_Het "gedurig" in de Millerietentijd

"Toen zag ik met betrekking tot het "gedurig" van Dan. 8:12, dat het woord "offer" daar door menselijke wijsheid aan toegevoegd was en niet bij de tekst behoort en dat de Heer het rechte inzicht erin gaf aan degenen, die de roepstem van het uur des oordeels deden horen. Toen er eenheid heerste, vóór het jaar 1844, hadden bijna allen hetzelfde inzicht over het correcte begrip van het "gedurige", maar in de verwarring sedert 1844 zijn er andere inzichten aangenomen en duisternis en verwarring zijn er op gevolg...

Serie-4_Verdieping-1 - 51_Rûm & Sûr en Miqdash & Qodesh. Deel 1
Serie-4_Verdieping-1 - 51_Rûm & Sûr en Miqdash & Qodesh. Deel 1

Daniel 8:11; "Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms (Miqdash) werd nedergeworpen." Daniel 8:13; "Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den Onbenoemde, Die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom (Qodesh) als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?" Daniel 8:14; "En Hij zeide tot mij: Tot twee du...

Serie-4_Verdieping-1 - 52_Rûm & Sûr en Miqdash & Qodesh. Deel 2
Serie-4_Verdieping-1 - 52_Rûm & Sûr en Miqdash & Qodesh. Deel 2

Daniel 8:11; "Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms (Miqdash) werd nedergeworpen." Daniel 8:13; "Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den Onbenoemde, Die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom (Qodesh) als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?" Daniel 8:14; "En Hij zeide tot mij: Tot twee du...

Serie-4_Verdieping-1 - 53_Mannelijk Vrouwelijk en Horizontaal Verticaal
Serie-4_Verdieping-1 - 53_Mannelijk Vrouwelijk en Horizontaal Verticaal

Daniel 8:9-12; "En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze. Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen. En het heir werd in den afval overgegeven tegen ...

Verwante items: