De genadedeur sluit voor de Zevendedags Adventisten bij de Zondagswet waarna Gods oprechte kinderen de luide roep zullen brengen. Hierbij dienen ze zonder vlek of rimpel (Ef 5:27) en zonder bedrog (Opb. 14:5) te staan, willen zij van God de goedkeuring ontvangen om Zijn oprechte kinderen uit de Charta Oecumene kerken te roepen (Opb. 18:4). Van Gods volk der ZDA wordt verwacht dat ze wederom kunnen profeteren (Opb. 10:7-11) en de verborgenheden vanuit de Bijbel kunnen uitleggen, maar ook vanuit alle Bijbelboeken het verlossingsplan kunnen uitleggen.

Een voorbeeld in deze special is de geschiedenis van Gideon. Deze geschiedenis lijkt op een periode die alleen op het letterlijke Israël van toepassing is maar blijkt echter nog veel meer te zeggen over ónze toekomst vóór en tijdens de luide roep. Als broeders en zusters het verlossingsplan van God de Vader en Zijn Zoon, onze HEERE goed verstaan zullen ze inzien dat hier volledig opnieuw wordt geprofeteerd (Joel 2:28-29).
Juist dit laatste is waar Gods oprechte kinderen eerst in de ZDA door worden geroepen (het rondborstige getuigenis in de Laodicea gemeente (Eerste Geschriften hoofdstuk De Schudding; blz. 325) wordt dit ook wel genoemd) en vervolgens worden Gods oprechte kinderen in de Charta Oecumene kerken (Bijbel Babylon genoemd) geroepen. En hierna kan pas Jezus Christus op de wolken des hemels terug keren, waarna wij voor eeuwig bij Hem mogen wonen.

Wij hopen dat u deze Special zult gaan verstaan en eruit zal gaan leven om samen met uw oprechte broeders en zusters deze geweldige opdracht van God te voleindigen door Gods kracht.


Special - Genadedeur ZDA sluit bij zondagswet!

De zonden van Israël moeten van tevoren in het oordeel. Iedere zonde moet worden beleden in het Heiligdom, dan kan het werk voorwaarts gaan. Dat moet nu gebeuren. De spade regen komt op hen die rein zijn - allen zullen het, zoals eertijd, ontvangen. (Spalding and Magan p. 2-3)

Special - Richteren 6 - Gods teken en roeping en de twist met afgodische aanbidders.
Special - Richteren 6 - Gods teken en roeping en de twist met afgodische aanbidders.

Bijbelcommentaar blz. 674 - "Grote aantallen aanvaarden de waarheid. -- De tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van genade voor hen, die geen kans hebben gehad om te leren wat waarheid is. Vol tederheid ziet de Here op hen neer. Zijn hart is vol ontferming bewogen; Zijn hand is nog uitgestrekt om te redden, terwijl de deur gesloten is voor hen die niet binnen wilden gaan. Grote aantallen zullen worden toegelaten, die in deze laatste dagen de waarheid voor het eerst hebben gehoord." Last Day Events ...

Special - Richteren 7 - De honden en zij die de knieën buigen, zullen de Luiden Roep niet brengen!
Special - Richteren 7 - De honden en zij die de knieën buigen, zullen de Luiden Roep niet brengen!

Bijbelcommentaar blz. 87 - "De toewijding van de volgeling van Christus moet volkomen zijn. Vader, moeder, vrouw, kinderen, huizen, land, ja alles moet ondergeschikt gemaakt worden aan het werk van God." ... "Wees op uw hoede, let op elke gelegenheid om de waarheid naar voren te brengen, wees vertrouwd met de profetieën, wees vertrouwd met de lessen van Christus. Maar vertrouw niet op goed voorbereide argumenten. Argumenten alleen zijn niet voldoende. U moet God op de knieën zoeken. U moet uitgaan om de men...

Special - Richteren 8 - Twisten en hoereren binnen Gods volk, brengt scheiding tussen God en Zijn...
Special - Richteren 8 - Twisten en hoereren binnen Gods volk, brengt scheiding tussen God en Zijn...

Grote Strijd blz. 522 - "Wanneer de storm nadert, zullen veel mensen die de boodschap van de derde engel zogenaamd hadden aangenomen, maar niet waren geheiligd door gehoorzaamheid aan de waarheid, hun geloof prijsgeven en zich aansluiten bij de tegenstanders. Doordat ze vertrouwelijk met de wereld zijn omgegaan en haar geest in zich hebben opgenomen, zijn ze de dingen op bijna dezelfde manier gaan beoordelen. Wanneer de beproeving over hen komt, zijn ze onmiddellijk bereid ook de brede weg, die velen opgaan, ...

Verwante items: