DE DAG DES HEREN IS NABIJ
De wereld is vol onrust door de oorlogsgeest. De profetie van het elfde hoofdstuk van Daniël is bijna tot haar gehele vervulling gekomen. Spoedig zullen de tonelen der benauwdheid waarvan in de profetieën gesproken wordt, plaats vinden.

„Zie, de Here maakt het land (N.V.: de aarde) ledig en Hij maakt het woest; en Hij keert zijn gestaltenis om, en Hij verstrooit zijn inwoners.... Want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzetting, zij vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden.... De vreugde der trommels rust, het geluid der vrolijk huppelenden houdt op, de vreugde der harp rust." (Jesaja 24:1-8)

„Ach die dag! want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige... De granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. O, hoe zucht het vee! de runderkudden zijn bedwelmd, want zij hebben geen weide; ook zijn de schaapskudden verwoest." ”De wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw, de granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom; alle bomen des velds zijn verdord, ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen." (Joel 1:15-18,12)

“Mijn hart maakt getier in mij, ik kan niet zwijgen, want gij, mijn ziel, hoort het geluid der bazuin en het krijgsgeschrei. Breuk op breuk wordt er uitgeroepen, want het ganse land is verwoest.” (Jeremia 4:19,20)

“Ik zag het land aan, en zie, het was woest en ledig; ook naar de hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen aan, en zie, zij beefden en al de heuvelen schudden. Ik zag, en zie, er was geen mens, en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Ik zag, en zie, het vruchtbare land was een woestijn, en al zijn steden waren afgebroken." (Verzen 23-26) „O wee! want die dag is zo groot dat te er zijns gelijke niet geweest is; en het is een lijd van benauwdheid voor Jacob; nochtans zal hij daaruit verlost worden." (Jeremia 30:7)

(Uit: Getuigenissen voor de gemeente)


Serie-4_Basis-32-Daniel 11 Deel 4

Serie-4_Basis-32-Daniel 11 Deel 4

Een vers voor vers studie van - Daniël 11:33-40; de koning van het noorden en de koning van het zuiden. (4)

Serie-4_Basis-33- Daniel 11 Deel 5
Serie-4_Basis-33- Daniel 11 Deel 5

Een vers voor vers studie van - Daniël 11:41-42; de koning van het noorden en de koning van het zuiden. (5)

Serie-4_Basis-34 Daniel 11 Deel 6
Serie-4_Basis-34 Daniel 11 Deel 6

Een vers voor vers studie van - Daniël 11:43-45; de koning van het noorden en de koning van het zuiden. (6)

Serie-4_Verdieping-1 - 56_Het land des Sieraads (Daniel 11:40-45)
Serie-4_Verdieping-1 - 56_Het land des Sieraads (Daniel 11:40-45)

Daniel 11:41; "En hij zal komen in het land des sieraads, en vele [landen] zullen ter nedergeworpen worden; doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons."

De Paus en de val van het Communisme - Daniël 11:40
De Paus en de val van het Communisme - Daniël 11:40

Dit interview met de journalist Carl Bernstein, schrijver van het boek 'His Holiness' over paus Johannes Paulus II, geeft meer inzicht in de bepalende rol die de paus heeft gespeeld in de ondergang van het Communisme en de Sovjet-Unie in 1989. Zonder dat deze schrijver het weet beschrijft hij de ver...

Paus zet aan tot herstel relatie VS en Cuba.
Paus zet aan tot herstel relatie VS en Cuba.

De Paus werkt zichzelf op naar de troon van deze aarde door het oplossen van dit laatste restant van de koude oorlog. Ogenschijnlijk een goed bedoelde daad in het streven naar wereldvrede, maar in werkelijkheid is een poging van Satan zichzelf op de troon van de aarde te plaatsen. Lukas 12:2,3; "E...

Verwante items: