!_Box-1A-Efezebrief-Groothoek-1B-crop-websiteBox-1A-Efezebrief-Orgelboven-1B-crop-website

Informatie Evangelie Ere-Diensten serie (2); klik hierna onderstaande balk open

In de serie-7 "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" (Ere-Diensten, Boxen serie I t/m L) worden alle vier evangeliën behandeld in de vorm van een vers voor vers studie. U kunt deze serie als naslag werk gebruiken om de vier evangeliën in de tegenwoordige tijd te plaatsen. De profetieën en het verlossingsplan daarbij in ogenschouw genomen, krijgt u de mogelijkheid zelf te ontdekken wat u kunt verwachten in de eindtijd. Hieruit blijkt ook duidelijk dat we wederom kunnen profeteren. (Opb. 10:11) Met deze inzichten kunt u Gods oprechte kinderen overtuigen van hetgeen Zijn onfeilbaar Woord ons heeft geopenbaard. Hierdoor is het mogelijk om de Luide roep beter te verstaan en te brengen, teneinde ons volledig te kunnen richten op Christus' wederkomst. 

Wat ook belangrijk is om te weten is; dat er een extra Bijbel studie is gegeven over de laatste zeven dagen van Christus leven hier op aarde, "ZIJN Boodschap in de Profetie verdieping 1" (vanaf Matthëus 19-28) Hierbij worden PowerPoint sheets gebruikt waardoor u meer vanuit het verlossingsplan inzicht krijgt over hetgeen Christus heeft meegemaakt en dat wij dat ook weer gaan meemaken. Hier zijn, in eerste instantie, nog geen Ere-Diensten van gemaakt maar deze zullen in de toekomst, na afronding van alle Ere-Diensten nog worden toegevoegd. Zie voor meer aangaande inhoud, voorgaande link en onderstaande link.

Voor meer informatie aangaande alle ander Ere-Diensten uit, Serie 7 "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" waarin specifieke Bijbel boeken vanuit het OT en NT worden behandel en omschreven klik dan op deze link; klik hier

Nieuw op de website van ZIJN Boodschap; De Ere-Diensten (Verkondigingen van ZIJN Boodschap Box-I video's 8x) van Mattheüs 13, waarin een aantal gelijkenissen door onze HEERE Jezus gebracht, en waar duidelijk naar voren komt met welke groepen wij binnen alle bestaande geloofsgemeenschappen te maken hebben en/of krijgen. Dit lijkt eenvoudig te ontdekken, maar het vergt voor ons allen de nodige aandacht om niet tot een van deze drie vijanden van Gods volk te worden aangewezen, of anders uitgedrukt, tot het onkruid te behoren. Denk aan de periode van Nehemia; ook daar waren drie vijanden bij de tempel- en muren-bouw aanwezig "Sanballat, Tobia en Gesem  (Nehemia 6). En ook binnen Gods volk, daar waren de Sadduceeërs en de zeventig discipelen welke Jezus Christus verlieten, maar ook de haat dragende Farizeeërs. Zouden deze drie groepen nu ook weer te ontdekken zijn binnen Gods volk? Klik voor meer informatie op de onderstaande balk "Video's (Box I4 (8x) Ere-Diensten*) van de vier Evangeliën Ere-Diensten alleen Mattheus 13 "De Gelijkenissen" 

Opmerking-1; Alleen de video's van Mattheus 13 (Box-I-25-32*) "De Gelijkenissen" zijn hieronder te zien.

Opmerking-2; In de eerste 32-Ere-Diensten uit de Serie-7I-01-32 van "De Verkondigingen ZIJN Boodschap" is de nieuwe uitgave van "Jezus De Wens Der Eeuwen" gebruikt, (rood kaft) na deze 32-Ere-Diensten (Serie-7I-01-32) wordt de oude vertaling gebruikt (te herkennen aan de omslag waarop Jezus met Martha en Maria is afgebeeld). Deze vertaling is absoluut beter en komt meer overeen met de originele engelse tekst. Wij raden u daarom ook aan, de oude vertaling van "Jezus De Wens Der Eeuwen" als studie materiaal te gebruiken. De eenvoudige vertaling is gebruikt om mensen aan de "Geest der Profetie" te laten gewennen, teneinde ook de verschillen t.o.v. de betere engelse vertaling goed te kunnen ontdekken. Dit is ook gedaan bij de Serie 2 "ZIJN Boodschap in de Profetie" waarin eerst de NBG Bijbel is gebruikt en later de Staten Vertaling Bijbel. Samengevat; u zult alleen in de 32 Ere-Diensten uit de Serie-7I-01-32 de nieuwe vertaling tegenkomen, in alle overige Ere-Diensten, Biijbelstudie's en "Profetenscholen van ZIJN Boodschap" wordt de oude (betere) vertaling aangehouden.    

Thema's per serie I afgerond; 

Box I1: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"
Box I2: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"
Box I3: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"
Box I4: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "De Gelijkenissen, uit Mattheus 13!"* - "Wie heeft de parels, en wie is het onkruid?" (Op video hieronder te volgen-8x)
Box I5: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Geeft gij hun te eten?" - "De spijziging der 5000 en opnieuw profeteren!"
Box I6: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "De smekende moeder met haar dochter!"
Box I7: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Met Jezus Christus op de berg!"
Box I8: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "De 3+1 hoornen en het loon!"

Zie voor verdere studie van Mattheus Hoofdstuk 20 t/m 28 ZIJN Boodschap in de Profetie - Verdieping 1 "De vier Evangeliën" Klik hier; "ZIJN Boodschap in de Profetie - Verdieping 1- De vier Evangeliën" 


Onderstaande boxen serie 7-J word nog aan gewerkt; Markus Evangelie

Box J4: Het Bijbelboek Markus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"
Box J5: Het Bijbelboek Markus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!" 
Box J6: Het Bijbelboek Markus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"
Box J7: Het Bijbelboek Markus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"

Onderstaande boxen serie 7-K word nog aan gewerkt; Lukas Evangelie
Box K4: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"
Box K5: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!" 
Box K6: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"
Box K7: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!

Onderstaande boxen serie 7-L word nog aan gewerkt; Johannes Evangelie

Box L4: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"
Box L5: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!" 
Box L6: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"
Box L7: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze ervaring!"

Zie voor studie de hoofdstukken van Mattheus 20 t/m 28 de Bijbelstudies uit; Klik hier; "ZIJN Boodschap in de Profetie - Verdieping 1- De vier Evangeliën"

Iedere DVD-box bevat acht 1u 45m durende erediensten. Zie hieronder per DVD-box de onderwerpen:

Bij deze Ere-Diensten is voorafgaande Bijbel cursus/studie noodzakelijk om deze Ere-diensten goed te kunnen verstaan, en ook tijdens de Luide Roep uit te kunnen dragen aan Gods oprechte kinderen in alle kerken.


Video's van Erediensten kunt u tevens op DVD bestellen in de Webwinkel

Box I1

 Box I1

I1. Mattheus 1:1_25  De gebeurtenissen met de voorvaderen en de drie keer veertien geslachten!"
I2. Mattheus 2:1-23 – De koning van het Noorden en de martelaren rondom de zondags wet”
I3. Mattheus 3:1-17 – “De leiders als het adderengebroedsel. Christus in actieve dienst met de 144.000!”
I4. Mattheus 4:1-25 – “Zullen wij ook Jezus terstond volgen? Ook alles achter latende!”
I5. Mattheus 5 Inleiding – ”Wij hebben de zaligsprekingen vanaf de berg, maar wij hebben ook 3+1 bergen!”
I6. Mattheus 5:1-10 – ”Wij moeten de gerechtigheid van onze God bezitten, dan komen wij in het eeuwig verbond!”
I7. Mattheus 5:11-48 – ”Niet alleen haat, maar ook verborgen wraak gevoelens, is overtreden van Gods wet!”
I8. Mattheus 6:1-34 – “Jezus Christus leert ons bidden! En we kunnen nooit twee heren dienen!"

Box I2

 Box I2

I09. Mattheus 7:1-5 – “Vermanen is iets anders dan oordelen, want u mag pas vermanen als u wilt sterven!”
I10. Mattheus 7:6-14 – ”Het oprechte gebed vermag veel. maar het wordt wel een enge weg!”
I11. Mattheus 7:15-29 – ”De ware vruchten kunt u mede leren ontdekken door het laatste licht!"
I12. Mattheus 8:1-13 – ”Hoe melaats zijn wij ZDA? Of gaan de Katholieken ons voor in Gods koninkrijk?”
I13. Mattheus 8:14-34 – ”Het schip komt in de derde Wee! En u bent omringd met mensen van de duivel bezeten!”
I14. Mattheus 9:1-17 – ”Christus en Zijn volgelingen brengen Nieuw Licht, alleen in Nieuwe vaten!”
I15. Mattheus 9:18-38 – ”De leiders en de onreine dode kerk met de blinden, krijgen nog een kans voor de oogst!”
I16. Mattheus 10:1-10 – ”De discipelen worden als hervormers geroepen, met een nieuwe opdracht voor deze tijd!”

Box I3

 Box I3

I17. Mattheus 10:10-22 – "In deze duisternis bent u om Mijnentwil, het licht der wereld!”
I18. Mattheus 10:23-42 – “Er is geen 1000 jarig vrederijk! Maar wel tweedracht in de wereld, kerken en gezinnen!”
I19. Mattheus 11:1-4 – “Een drievoudige profetie, met twijfelaars, welke altijd in splinter groepering zal eindigen!”
I20. Mattheus 11:15-30 – “De spade regen is voor de kinderkens die God het heeft willen openbaren!”
I21. Mattheus 12:1-4 – “Christus volgelingen doen straks ook, wat niet geoorloofd is op de valse rustdag!”
I22. Mattheus 12:5-21 – “En de fanatici, uitgegaan zijnde, houden te zamen raad hoe ze u doden zullen!”
I23. Mattheus 12:22-40 – “Het koninkrijk en de stad en het huis zullen tegen zichzelf verdeeld zijn!”
I24. Mattheus 12:41-50 – “Het laatste boze geslacht krijgt, zeven andere boze geesten, bozer dan hij zelf!”

Box I4

 Box I4 *Video 8x op de website

*I25. Mattheus vervolg – “Wijkt af van de weg, maakt u van de baan, laat de Heilige Israëls van ons ophouden!”
*I26. Mattheus vervolg – “Als u de Schriften onderzoekt om uw eigen mening te rechtvaardigen….. wat dan?!”
*I27. Mattheus vervolg – “Tarwe en onkruid groeien samen op, maar wordt u, als onkruid, eerst in busselen verbrand? ”
*I28. Mattheus vervolg – “Wilt u ook waarheid en gerechtigheid planten? Dan gaat u dwaling en zonde tegen werken!”
*I29. Mattheus vervolg – “Heeft u ook het enige juist hart voor al uw medemensen, d.m.v. de goddelijke natuur in u?”
*I30. Mattheus vervolg – "Hebt u uw eeuwige schat gevonden? Weet u wel wat dit voor de eeuwigheid betekent?"
*I31. Mattheus vervolg – "Er zijn maar twee mogelijkheden; u bent een parasiet of u bent de koopman van de parel!"
*I32. Mattheus vervolg – “Als straks de netten worden binnengehaald, is er voor niemand meer een tweede kans!"

Box I5

 Box I5

I33. Mattheus vervolg – “Door de laatste overvloedige schatten van waarheid, kunt u in het eeuwig verbond komen."
I34. Mattheus vervolg – “Ze zullen zich ook aan u, als profeet, gaan ergeren in heel het land, maar ook in uw huis!"
I35. Mattheus vervolg – "We kunnen nu al weten wat er staat te gebeuren als kerk en staat een wordt!"
I36. Mattheus vervolg – "De Republikeinse macht in Amerika, is de start voor; de valse profeten, pausdom en VN!"
I37. Mattheus vervolg – "Begrijpen we de huidige uitsteltijd nog wel, of leven we gewoon door als al de anderen?"
I38. Mattheus vervolg – "Wordt u ook met innerlijke ontferming over de broeders en zusters in uw kerk bewogen?"
I39. Mattheus vervolg – "Blijft u wel op Jezus Christus vertrouwen, of begint u ook te mopperen en te twijfelen?"
I40. Mattheus vervolg – "Als u niet doet wat Christus van u verlangt, komt u niet door de Jacobsbenauwdheid heen!"

Box I6

 Box I6

I41. Mattheus vervolg – “Pas in de vierde wake komt Jezus ons te hulp, want wij, als Zijn discipelen, zijn kleingelovigen!"
I42. Mattheus vervolg – "Heden Hosanna en morgen kruisigt Hem, dat was toen zo, maar nu al weer!"
I43. Mattheus vervolg – "Tijdens de 3 toetsen staat Jezus ons bij, indien wij Zijn gerechtigheid willen ontvangen!"
I44. Mattheus vervolg – "Als wij ons achter deze blinden scharen, zijn wij met hen het eeuwig leven niet waardig!"
I45. Mattheus vervolg – "Blijft gijlieden ook onwetend? Of herkent u de haarklovers en spionnen al in uw omgeving?"
I46. Mattheus vervolg – "De smekende moeder met haar dochter wordt genade geschonken door de Spade Regen!"
I47. Mattheus vervolg – "Ook de Babylonische kerken worden beproefd, in de standvastigheid van hun geloof!"
I48. Mattheus vervolg – "In Decapolis worden de dove oren en de tong losgemaakt, dat de oprecht mogen spreken!"

Box I7

 Box I7

I49. Mattheus vervolg – “Zij die het ware teken willen verstaan, zullen ook het ware teken mogen uitdragen!"
I50. Mattheus vervolg – “Het boos en overspelig geslacht krijgt een teken, maar dan is het ook voor velen te laat!"
I51. Mattheus vervolg – “Als het Nieuwe Licht en Gods geboden vernederd worden, wat zal dan uw getuigenis zijn?"
I52. Mattheus vervolg – “"Als Jezus Christus de Steen is en de sleutel geeft, wie heeft dan ook een sleutel en is Petrus?"
I53. Mattheus vervolg – “Beseft u nog wel wie er achter u staat? Als u het leven "dacht" te behouden, zult u het verliezen!"
I54. Mattheus vervolg – “Wat moet er met onze gevoelens, gedachten en daden gebeuren om gered te worden?"
I55. Mattheus vervolg – “Als u met Jezus Christus op de berg bent, moet u het Nieuwe Licht deelachtig worden!"
I56. Mattheus vervolg – “Als u in de voetstappen van Christus wilt gaan, kunt u ook van Mozes en Elia iets leren!"

Box I8

 Box I8

I57. Mattheus vervolg – “De hoop, waarin wij leven, kan ons nog ontzegd worden, door niet goed voorbereid te zijn!"
I58. Mattheus vervolg – “Kunt u met Christus en de 144.000 zeggen; berg word opgeheven en in de zee geworpen?"
I59. Mattheus vervolg – “Er wordt een oprechte groep uit Babylon zalig gemaakt en vergeven, terwijl het verloren was!"
I60. Mattheus vervolg – “Hoe reageert(de) u nadat u genade werd geschonken? Of was u ook die ene dienstknecht?"
I61. Mattheus vervolg – “Hoe belangrijk is het berouw te hebben? Hierna volgt de vergevende genade van God!"
I62. Mattheus vervolg – “Hoe kunnen de  verzoekingen tot ons komen, als de overspelige vrouw tot ons wordt gebracht?"
I63. Mattheus vervolg – “Hoe kunnen we de drie hoornen ontdekken? En wat verwacht God van deze drie hoornen?”
I64. Mattheus vervolg – “Waarom krijgen we loon naar werken? En wat kunnen we allemaal mee gaan maken?"

 

Het is raadsaam om bij de serie "Verkondigingen over ZIJN Boodschap" De Bijbelcommentaren van E.G. White in het bezit te hebben.

Bijbelcommentaar-2nd-ed[1]
De Bijbelcommentaren van E.G. White