A; Gods 3 + 1 verbonden in het verlossingsplan + B; "De 1843 en 1850 Charts in Gods Verlossingsplan" + C; "De (3+1) hoornen en de (3+1) volken in Gods Verlossingsplan" + D; "De Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken"

Opmerking; Hieronder worden alleen de eerste twee delen per Profetenschool op het internet vertoond, zie onderaan deze pagina, voor de andere onderwerpen welke behandeld worden in de Profetenschool van ZIJN Boodschap A+B+C+D. (totaal 144 uur studie)

De Profetenscholen van ZIJN Boodschap A+B+C+D algemeen (Video opnames)

In de serie "Profetenschool van ZIJN Boodschap" vindt u een diepgaande studie naar meer Bijbels inzicht, hetgeen God ons nu in Zijn genade wil schenken. (speciaal voor de vergevorderde Bijbel studenten) De Profetenschool wordt per thema behandeld, waarbij een grondige kennis van de voorgaande ZIJN Boodschap studie's van essentieel belang is. U zult verstaan hoe God u persoonlijk in de tegenwoordige waarheid wil leiden, ten einde een volk voor te bereiden om het 'Rondborstig Getuigenis' te laten horen binnen de gemeente der ZDA, en vervolgens de 'Luide Roep' aan alle andere kerkgemeenschappen. Juist in deze nieuwe opname-serie getiteld "De Profetenschool van ZIJN Boodschap", zullen in de toekomst nieuwe en diepgaande studies worden gegeven. We zijn verheugd u deze series opnames via deze weg te mogen aanbieden. Verdere opname's komen niet vrij op het internet als download, aangezien hier de nodige voorstudie van het verlossingsplan voor nodig is, waardoor u dit allemaal goed weet te kunt plaatsen in deze eindtijd. 

Serie 10 De Profetenschool van ZIJN Boodschap op volgorde met de nodige specifieke informatie;

De A serie; PRA01-PRA32 "Gods 3+1 verbonden in het Verlossingsplan" (2 Boxen), Informatie; In de serie “Profetenschool van ZIJN Boodschap A” krijgt u heel veel inzicht in de verbonden welke God met Zijn Patriarchen Adam, Noach en Abraham heeft afgesloten, maar nog veel beter inzicht in de verbonden welke God met Zijn (3+1) volken heeft afgesloten in de Bijbelse geschiedenis maar ook alle volken opnieuw zal bevestigen tot het einde toe in Zijn Eeuwige Verbond belofte. Als u deze serie eerste Profetenschool van ZIJN Boodschap A hebt afgerond kunt u ook veel beter de opvolgende profetenscholen gaan begrijpen. We zien hier al dat in het bijzonder de Charta Oecumene kerken nog een geweldige kans van God krijgen om de "Luide Roep" te mogen brengen.  

De B serie; PRB01-PRB64 "De 1843 en 1850 Chart in Gods Verlossingsplan" (4 Boxen), Informatie; In de serie “Profetenschool van ZIJN Boodschap B” vindt u een diepgaande studie naar de 1843 in Box 1 en 1850 in Box 2, waarbij extra wordt verwezen naar de andere studies van ZIJN Boodschap, waardoor u zelfstandig deze twee Charts kunt uitleggen en onderwijzen. In de Boxen 3 en 4 vindt u de vele gevaren welke de ZDA kerken nu omringen maar ook extra bewijs gronden voor de 2300 avonden en morgen van Daniel 8:14, waarbij de 4 generaties binnen alle 3 volken een belangrijke rol gaan spelen voor de eidtijd profetie. U zult verstaan hoe God de oprechten van hart persoonlijk zal gaan leiden in de tegenwoordige waarheid, teneinde het (3+1) volk voor te bereiden om het ‘Rondborstig Getuigenis’ te laten horen binnen de gemeente der ZDA, en vervolgens de ‘Luide Roep’ aan alle andere kerkgemeenschappen.

De C serie; PRC01-PRC16 "De 144.000 in de (3+1) hoornen en de (3+1) volken in Gods Verlossingsplan, Informatie; In deze serie “Profetenschool van ZIJN Boodschap C” vindt u een diepgaande studie naar de (3+1) hoornen binnen de 144.000, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat. (Opb. 14:4) Dan zullen ook de tegenstanders van Het Lam ontdekt worden. “Dezen zullen tegen het Lam krijgen en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn (144.000) de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.” (Opb. 17:14) Deze (3+1) hoornen zullen vanuit de Bijbel, de “Geest der Profetie” en de geschiedenis, inzichtelijk worden gemaakt en duidelijk herkenbaar zijn in de eindtijd. U zult verstaan hoe Jezus Christus al deze (3+1) hoornen, lees ook Verbondsvolken, Persoonlijk zal bekrachtigen, aansturen en leiden, tijdens de ‘Luide Roep’. Voor deze profetenschool is een grondige kennis van de voorgaande ZIJN Boodschap studie’s van essentieel belang.

De D serie; PRD01-PRD32 "De Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerkenIn deze serie “Profetenschool van ZIJN Boodschap” vindt u een diepgaande studie naar de Babylonische verwarring, welke veelvuldig wordt ingebracht door de opkomst van de vele valse profeten in alle kerken in de eindtijd. (Matth. 24:11,24) Het is daarom van eeuwigheidsbelang, voor een ieder, om te ontdekken waar deze vervalsingen vandaan komen en hoe ze worden onderwezen. Nadat u deze verdraaide schrift verklaringen (valse profetieën) heeft ontdekt, bent u in staat om, rondom de Zondagswet, de enige juiste keuze voor God te maken. Tevens kunt u met deze waarheden uw gezins- en familieleden en met name uw broeders en zusters waarschuwen. Teneinde allen aan de oproep van Jezus Christus gehoor te geven; “Gaat uit van haar Mijn volk” (Opb. 18:4) Deze huidige afvallige situatie, van “Zijn volk” wordt veelvulig vanuit de encyclopedie (Wiki Pedia) onderbouwd.

 

De Profetenschool van ZIJN Boodschap

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
de medewerkers van ZIJN Boodschap

   

 

Deze DVD-box Volume-I PRA1-A16 bevat de volgende titels:

PRA1. "Gods 3+1 verbonden met Zijn patriarchen en Zijn volk!"

PRA2. "Het genade-verbond met personen en de besnijdenis"

PRA3. "Van een Familie naar een verbondsvolk met de wet"

PRA4. "Van zelfzucht komt twist en scheiding tussen God en…."

PRA5. "Gods volk in de derde generatie gescheiden in 2 groepen"

PRA6. "Het Heiligdom wijst ons nauwkeurig op de verbonden"

PRA7. "Er komt in vele perioden in de geschiedenis nieuw licht"

PRA8. "De tweedeling binnen Gods volk in 1 en 10 stammen"

PRA9B. "De tweedeling binnen Gods volk in 1 en 10 stammen"

PRA10. "Na afval en afgoderij komt ballingschap en vloek…"

PRA11A. "Eerst genade verbond versterkt, hierna nieuwe Verbond"

PRA12B. "Eerst genade verbond versterkt, hierna nieuwe Verbond"

PRA13. "God stelt voorwaarden aan engelen en volkeren"

PRA14. "De wet op stenen tafelen en de verbonden"

PRA15. "Hoe belangrijk wordt de beslissing hier op aarde?"

PRA16. "De functie van de 144.000 in het eeuwig verbond"

 

Deze DVD-box Volume-II PRA17-A32 bevat de volgende titels:

PRA17. "Hoe dachten de protestanten over Rome/Vaticaan?

PRA18. "Duidelijke tekens voordat de eindtijd aanbreekt"

PRA19. "De bijzonderheden van het nieuwe verbond met…"

PRA20A. "Samenvatting aangaande de (3+1) verbonden"

PRA21B. "Samenvatting aangaande de (3+1) verbonden"

PRA22. "Het actieve voorbeeld in al de verbonden terug zien"

PRA23. "Hoe belangrijk zijn de voorbeeld personen?"

PRA24. "Het specifieke moment van de bekrachtiging van…"

PRA25. "Cristus en Mozes als voorbeeld voor het volk"

PRA26. "De persoonlijkheid in het eeuwig verbond"

PRA 27. "Het verbond met God schenden en de gevolgen…"

PRA28. "God gaat de oprechte kinderen versterken na de ZW"

PRA29. "Hoe belangrijk wordt de gezalfde priester rol hier…."

PRA30A. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan"

PRA31B. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan"

PRA32C. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan"

De B serie van de profetenschool van ZIJN Boodschap PRB01-PRB64 = Profetenschool van ZIJN Boodschap B; "De 1843 en 1850 Charts in Gods Verlossingsplan" In vier Boxen Volume I+II+II+IV

Deze DVD-box Volume-I PRB01-B16 bevat de volgende titels:

PRB1. "Inleiding in de Bijbelse profetieën vanuit de 1843 Chart."

PRB2. "De Bijbelse fundamenten en zuilen vanuit  de 1843 Chart"

PRB3. "Hoe moeten we de Bijbels, juist onderzoeken?"

PRB4. "De Bijbelse jaartallen in de profetie vanuit de 1843 Chart"

PRB5. "De Bijbelse profetie en het beeld van Nebukadnezar"

PRB6. "De achtste koning krijgt macht uit de 10 hoornen"

PRB7. "De Bijbelse profetieën vanuit Daniel 7 opnieuw bevestigd"

PRB8. "Rome, achtste macht in de geschiedenis en toekomst"

PRB9. "Antiochus Epiphanes komt tijdens het Rome bewind"

PRB10. "De draak en zijn volgelingen hier op aarde"

PRB11. "Tijdens de 1260 jaar de 1e en 2e bodemloze put"

PRB12. "De start van de 3e bodemloze put en 3e Wee in 1798"

PRB13. "De uitwerking van de 2e naar de 3e Wee in onze tijd"

PRB14. "De macht van het pausdom van toen naar nu (A)"

PRB15. "De macht van het pausdom van toen naar nu (B)"

PRB16. "Ons paspoort voor de hemel is; Gerechtigheid door Geloof"

 

Deze DVD-box Volume-II PRB17-PRBA32 bevat de volgende titels:

PRB17. “De Bijbelse verbonden en de 1850 Chart”

PRB18. “Compromissen sluiten en hoereren met Babylon is het einde en dodelijk”

PRB19. “De schatten aan Babylon ten toon gespreid, en het einde is daar”

PRB20. “De 3 engelen boodschap en het getal 666 ontzegeld”

PRB21. “De 3 Weeën en de 7 tijden (1x2520 vloek) op de 1850 Chart”

PRB22. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (A)

PRB23. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (B)

PRB24. “De 3+1 verbonden en de heiligdomsleer voor nu” “Gerechtigheid door Geloof”

PRB25. “Het Heiligdom door God gegeven dragen wij mee” “Gerechtigheid door Geloof”

PRB26. “Wee degene, die een blokje of een speld eruit zal trekken” (eerst korte herhaling)

PRB27. “Wie niet Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt” (Joh. 6 + Hab.2)

PRB28. “Het geïnspireerd willen zijn of nederig willen worden” (Met Uriah Smith als voorbeeld)

PRB29. “De 2 groep werkers, moeten hun plaats weten” (Uriah Smith als voorbeeld)

PRB30. “De lessen voor ons, vanuit de 6 herv. Per. in onze tijd” (Uriah Smith als voorbeeld)

PRB31. “De vervalsingen nu, met de 2X2 groepen in de 3 Herv. Per.”

PRB32. “De lessen voor ons, vanuit de 5 en 6 Herv. Per.”

 

Deze DVD-box Volume-III PRB33-PRB48 bevat de volgende titels:

PRB33. "De 3+1 Adelaars bij Babylonische leiders”

PRB34. “Hoe ver gaat de USA met zijn geheime organisaties?” (Vrijmetselaars)

PRB35. “Waar start de Joden haat en straks de ZDA haat?” (Met het occultisme)

PRB36. “Hoe komen de drie grote NWO groepen (vogels) straks bij elkaar?”

PRB37. “De 3+1 Holocaust in onze tijd als waarschuwing”

PRB38. “De Israëlieten verdrukt en verstrooid in vier generaties” (De 1e-4e vloek van Leviticus 26)

PRB39. “Wat kunnen we leren van het letterlijk Israël?”

PRB40. “Hoe komen de vier generaties tot stand bij Gods volk?”

PRB41. “Waar zien we de vier generaties nog meer in de geschiedenis?”

PRB42. “De Israëlieten in 2e generatie, de 2e vloek van Leviticus 26”

PRB43. “De verdrukking van de Joden in Jeruzalem in 70 n.Chr.” De 3e vloek van Leviticus 26

PRB44. “De Zeloten* en de kruistochten, nu weer?” En het 2e Rome = 4e vloek!

PRB45. “De vervalste aanbiddingsvorm van Rome” B: Start Geestelijk Israël

PRB46. “De vier generaties bij het geestelijk Israël” 4x de afkeuring of vloek

PRB47. “De tijd van de veranderingen, binnen het geestelijk Israël”

PRB48. “De tijd na de afvallige generaties, en dan de straf” Maar ook bescherming door God!

 

Deze DVD-box Volume-IV PRB49-PRB64 bevat de volgende titels:

PRB49. “De tijd van de vier generaties van het Moderne Israël” Na 4x de afkeuring of vloek

PRB50. “De tijd van 1888 en 2e-4e   Generatie in het Moderne Israël” 1888 is het hanengekraai

PRB51. “Inleiding; De zuilen en fundamenten van de pioniers verworpen”

PRB52. “Men wilde het “gedurig” en de 2300 jaren vernietigen” De Conradi dwaalleer!

PRB53. “Het gedurig wordt voor onze studie weer erg belangrijk”

PRB54. “Brieven tussen Hiram Edson en James White over de 2520” En de vervalste Charts

PRB55. “Hoe viel James White af van de waarheid?” 2520 + Charts

PRB56. De Langste tijdsprofetie?

PRB57. “Zich verzetten tegen Nieuw Licht wordt desastreus” Zelfs Gods Woord vervalsen!

PRB58. “Hoe bijzonder was de brief van Uriah Smith op latere leeftijd?”

PRB59. “Hoe bijzonder waren de vier generaties toen, en nu weer?” De 4e Zuil

PRB60. “De vervalsingen in de Heiligdomsleer” Weer valt een Zuil!

PRB61. “De vervalsingen van de kleine hoorn” Weer een zuil vernietigd!

PRB62. “De drie engelenboodschap wordt niet meer verkondigd” Weer een zuil die valt!

PRB63. “Het oordeel en het sieraadland” Weer een zuil die valt!

PRB64. “Het oordeel komt, maar ook de overwinning” Eindelijk thuis!

 

De C serie van de profetenschool van ZIJN Boodschap; PRC01-PRC16 "De 144.000 in de (3+1) hoornen en (3+1) volken in Gods Verlossingsplan - In een Box Volume I

Deze DVD-box Volume-I PRC01-PRC16 bevat de volgende titels:

PRC1. “Inleiding: de (3+1) hoornen in de verbonden en volken”

PRC2. “De (3 + 1) verbonden ten opzichte van het OT en NT volk”

PRC3. “De Juda- lijn en hoornen zien we in het heiligdom terug”

PRC4. “De (3+1) hoornen in de profetie en in Paulus’ tijd”

PRC5. “Alle hoornen in ‘de luide roep’ periode herkenbaar”

PRC6. “De (3+1) hoornen in start-, hoogte- en eindpunten”

PRC7. “Waarom wordt de 4e hoorn zo belangrijk voor onze tijd?”

PRC8. “Waar moeten de (3+1) hoornen aan voldoen?”

PRC9. “De spade regen voor de 3 hoornen en de 3 volken”

PRC10. “De (3+1) hoornen kunnen opnieuw en zuiver bijbels profeteren”

PRC11. “Christus’ licht uitdragen en in het eeuwig verbond komen”

PRC12. “De verduistering ontdekken binnen Gods volk” (ZDA)

PRC13. “Hoe zit het met de stammen, schudding en Luide Roep?”

PRC14. “De 70 in duisternis en de (3+1) hoornen in tienden uitgewerkt”

PRC15. “Het volwassen karakter van de 144.000 in de tempel”

PRC16. “De vermaningen en vervolgens de ziftingen”

De D serie van de profetenschool van ZIJN Boodschap; PRD01-PRD32 " "De Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken ingebracht; - In een Box Volume I+II

Deze DVD-box Volume-I PRD01-PRD32 bevat de volgende titels:

PRD1. "Inleiding in de huidige kerk gemeenschappen”

PRD2. "Het binnensluipen van vervalsingen en compromissen”

PRD3. “Rondom 1844 was het Restaurationisme, maar er kwamen ook valse profeten”

PRD4. "Weer het liberalisme, fanatisme en de (70) splinterbewegingen”

PRD5. "De vervalste jaartallen, (2520?) en de evangelische vervalste start”

PRD6. "Wij hebben een Bijbel met al de waarheid, maar deze brengt wel vervolgingen” Opb. 13:15

PRD7. "Door afval worden profetieën niet meer verstaan, daardoor hebben we veel misleidingen”

PRD8. "Men wil liever vervalsingen dan “al de Bijbelse waarheid” horen”

PRD9. "Wat moeten we echt weten om gered te kunnen worden?”

PRD10. "Het Geestelijke en het Moderne Israël met de afval en vervalsingen”

PRD11. "Het huidig christelijke geloof t.o.v. het jodendom”

PRD12. "Wanneer roept God Zijn Nieuwe verbondsvolk?”

PRD13. "De controverse tussen de Joden (Messias), Christenen en ZDA”

PRD14. "“Huidige visie van christenen t.o.v. joden; de vervangingstheologie” 

PRD15. "Hoe snel twee verschillende leringen tot twijfel leiden”

PRD16. "Geen Bijbelse eenheid betekent veel kerkelijke verdeeldheid”

 

 

Deze DVD-box Volume-II PRD17-PRD32 bevat de volgende titels: Volgt nog, onderstaande titels zijn nog van B......

PRD17. “De Bijbelse verbonden en de 1850 Chart”

PRD18. “Compromissen sluiten en hoereren met Babylon is het einde en dodelijk”

PRD19. “De schatten aan Babylon ten toon gespreid, en het einde is daar”

PRD20. “De 3 engelen boodschap en het getal 666 ontzegeld”

PRD21. “De 3 Weeën en de 7 tijden (1x2520 vloek) op de 1850 Chart”

PRD22. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (A)

PRD23. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (B)

PRD24. “De 3+1 verbonden en de heiligdomsleer voor nu” “Gerechtigheid door Geloof”

PRD25. “Het Heiligdom door God gegeven dragen wij mee” “Gerechtigheid door Geloof”

PRD26. “Wee degene, die een blokje of een speld eruit zal trekken” (eerst korte herhaling)

PRD27. “Wie niet Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt” (Joh. 6 + Hab.2)

PRD28. “Het geïnspireerd willen zijn of nederig willen worden” (Met Uriah Smith als voorbeeld)

PRD29. “De 2 groep werkers, moeten hun plaats weten” (Uriah Smith als voorbeeld)

PRD30. “De lessen voor ons, vanuit de 6 herv. Per. in onze tijd” (Uriah Smith als voorbeeld)

PRD31. “De vervalsingen nu, met de 2X2 groepen in de 3 Herv. Per.”

PRD32. “De lessen voor ons, vanuit de 5 en 6 Herv. Per.”

 

 

 

 

Het is raadsaam om bij de serie "De Profetenschool van ZIJN Boodschap" De Bijbelcommentaren van E.G. White in het bezit te hebben. Verder wordt u in de Profetenschool studie verwezen naar specifiek te onderzoeken boeken van uit de "Geest der Profetie" van E.G. White 

Verder kunt u veelal de verwijs teksten, welke gebruikt worden tijdens deze Profetenscholen, downloaden vanaf deze Internet site van ZIJN Boodschap; zie boven in bij tab Documenten/boeken 

Bijbelcommentaar-2nd-ed[1]


De Bijbelcommentaren van E.G. White