A; Gods 3 + 1 verbonden in het verlossingsplan + B; De 1843 en 1850 Charts in Gods Verlossingsplan;

Profetenschool van ZIJN Boodschap (Video opnames)

In de serie "Profetenschool van ZIJN Boodschap" vindt u een diepgaande studie naar meer Bijbels inzicht, hetgeen God ons nu in Zijn genade wil schenken. De Profetenschool wordt per thema behandeld, waarbij een grondige kennis van de voorgaande ZIJN Boodschap studie's van essentieel belang is. U zult verstaan hoe God u persoonlijk in de tegenwoordige waarheid wil leiden, ten einde een volk voor te bereiden om het 'Rondborstig Getuigenis' te laten horen binnen de gemeente der ZDA, en vervolgens de 'Luide Roep' aan alle andere kerkgemeenschappen. Juist in deze nieuwe opname-serie getiteld "De Profetenschool van ZIJN Boodschap", zullen in de toekomst nieuwe en diepgaande studies worden gegeven. We zijn verheugd u deze twee series opnames via deze weg te mogen aanbieden. Verdere opname's komen niet vrij op het internet als download, aangezien hier de nodige voorstudie van het verlossingsplan voor nodig is, waardoor u dit allemaal goed kunt plaatsen in deze eindtijd. 

Serie 10 De Profetenschool van ZIJN Boodschap;

De A serie; PRA01-PRA32 "Gods 3+1 verbonden in het Verlossingsplan" (2 Boxen)

De B serie; PRB01-PRB64 "De 1843 en 1850 Chart in Gods Verlossingsplan" (4 Boxen) 

 

De Profetenschool van ZIJN Boodschap

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
de medewerkers van ZIJN Boodschap

   

 

Deze DVD-box Volume-I PRA1-A16 bevat de volgende titels:

PRA1. "Gods 3+1 verbonden met Zijn patriarchen en Zijn volk!"

PRA2. "Het genade-verbond met personen en de besnijdenis"

PRA3. "Van een Familie naar een verbondsvolk met de wet"

PRA4. "Van zelfzucht komt twist en scheiding tussen God en…."

PRA5. "Gods volk in de derde generatie gescheiden in 2 groepen"

PRA6. "Het Heiligdom wijst ons nauwkeurig op de verbonden"

PRA7. "Er komt in vele perioden in de geschiedenis nieuw licht"

PRA8. "De tweedeling binnen Gods volk in 1 en 10 stammen"

PRA9B. "De tweedeling binnen Gods volk in 1 en 10 stammen"

PRA10. "Na afval en afgoderij komt ballingschap en vloek…"

PRA11A. "Eerst genade verbond versterkt, hierna nieuwe Verbond"

PRA12B. "Eerst genade verbond versterkt, hierna nieuwe Verbond"

PRA13. "God stelt voorwaarden aan engelen en volkeren"

PRA14. "De wet op stenen tafelen en de verbonden"

PRA15. "Hoe belangrijk wordt de beslissing hier op aarde?"

PRA16. "De functie van de 144.000 in het eeuwig verbond"

 

Deze DVD-box Volume-II PRA17-A32 bevat de volgende titels:

PRA17. "Hoe dachten de protestanten over Rome/Vaticaan?

PRA18. "Duidelijke tekens voordat de eindtijd aanbreekt"

PRA19. "De bijzonderheden van het nieuwe verbond met…"

PRA20A. "Samenvatting aangaande de (3+1) verbonden"

PRA21B. "Samenvatting aangaande de (3+1) verbonden"

PRA22. "Het actieve voorbeeld in al de verbonden terug zien"

PRA23. "Hoe belangrijk zijn de voorbeeld personen?"

PRA24. "Het specifieke moment van de bekrachtiging van…"

PRA25. "Cristus en Mozes als voorbeeld voor het volk"

PRA26. "De persoonlijkheid in het eeuwig verbond"

PRA 27. "Het verbond met God schenden en de gevolgen…"

PRA28. "God gaat de oprechte kinderen versterken na de ZW"

PRA29. "Hoe belangrijk wordt de gezalfde priester rol hier…."

PRA30A. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan"

PRA31B. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan"

PRA32C. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan"

De B serie van de profetenschool van ZIJN Boodschap PRB01-PRB64 = Profetenschool van ZIJN Boodschap B; "De 1843 en 1850 Charts in Gods Verlossingsplan" In vier Boxen Volume I+II+II+IV

Deze DVD-box Volume-I PRB01-B16 bevat de volgende titels:

PRB1. "Inleiding in de Bijbelse profetieën vanuit de 1843 Chart."

PRB2. "De Bijbelse fundamenten en zuilen vanuit  de 1843 Chart"

PRB3. "Hoe moeten we de Bijbels, juist onderzoeken?"

PRB4. "De Bijbelse jaartallen in de profetie vanuit de 1843 Chart"

PRB5. "De Bijbelse profetie en het beeld van Nebukadnezar"

PRB6. "De achtste koning krijgt macht uit de 10 hoornen"

PRB7. "De Bijbelse profetieën vanuit Daniel 7 opnieuw bevestigd"

PRB8. "Rome, achtste macht in de geschiedenis en toekomst"

PRB9. "Antiochus Epiphanes komt tijdens het Rome bewind"

PRB10. "De draak en zijn volgelingen hier op aarde"

PRB11. "Tijdens de 1260 jaar de 1e en 2e bodemloze put"

PRB12. "De start van de 3e bodemloze put en 3e Wee in 1798"

PRB13. "De uitwerking van de 2e naar de 3e Wee in onze tijd"

PRB14. "De macht van het pausdom van toen naar nu (A)"

PRB15. "De macht van het pausdom van toen naar nu (B)"

PRB16. "Ons paspoort voor de hemel is; Gerechtigheid door Geloof"

 

Deze DVD-box Volume-II PRB17-PRBA32 bevat de volgende titels:

PRB17. “De Bijbelse verbonden en de 1850 Chart”

PRB18. “Compromissen sluiten en hoereren met Babylon is het einde en dodelijk”

PRB19. “De schatten aan Babylon ten toon gespreid, en het einde is daar”

PRB20. “De 3 engelen boodschap en het getal 666 ontzegeld”

PRB21. “De 3 Weeën en de 7 tijden (1x2520 vloek) op de 1850 Chart”

PRB22. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (A)

PRB23. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (B)

PRB24. “De 3+1 verbonden en de heiligdomsleer voor nu” “Gerechtigheid door Geloof”

PRB25. “Het Heiligdom door God gegeven dragen wij mee” “Gerechtigheid door Geloof”

PRB26. “Wee degene, die een blokje of een speld eruit zal trekken” (eerst korte herhaling)

PRB27. “Wie niet Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt” (Joh. 6 + Hab.2)

PRB28. “Het geïnspireerd willen zijn of nederig willen worden” (Met Uriah Smith als voorbeeld)

PRB29. “De 2 groep werkers, moeten hun plaats weten” (Uriah Smith als voorbeeld)

PRB30. “De lessen voor ons, vanuit de 6 herv. Per. in onze tijd” (Uriah Smith als voorbeeld)

PRB31. “De vervalsingen nu, met de 2X2 groepen in de 3 Herv. Per.”

PRB32. “De lessen voor ons, vanuit de 5 en 6 Herv. Per.”

 

Deze DVD-box Volume-III PRB33-PRB48 bevat de volgende titels:

PRB33. "De 3+1 Adelaars bij Babylonische leiders”

PRB34. “Hoe ver gaat de USA met zijn geheime organisaties?” (Vrijmetselaars)

PRB35. “Waar start de Joden haat en straks de ZDA haat?” (Met het occultisme)

PRB36. “Hoe komen de drie grote NWO groepen (vogels) straks bij elkaar?”

PRB37. “De 3+1 Holocaust in onze tijd als waarschuwing”

PRB38. “De Israëlieten verdrukt en verstrooid in vier generaties” (De 1e-4e vloek van Leviticus 26)

PRB39. “Wat kunnen we leren van het letterlijk Israël?”

PRB40. “Hoe komen de vier generaties tot stand bij Gods volk?”

PRB41. “Waar zien we de vier generaties nog meer in de geschiedenis?”

PRB42. “De Israëlieten in 2e generatie, de 2e vloek van Leviticus 26”

PRB43. “De verdrukking van de Joden in Jeruzalem in 70 n.Chr.” De 3e vloek van Leviticus 26

PRB44. “De Zeloten* en de kruistochten, nu weer?” En het 2e Rome = 4e vloek!

PRB45. “De vervalste aanbiddingsvorm van Rome” B: Start Geestelijk Israël

PRB46. “De vier generaties bij het geestelijk Israël” 4x de afkeuring of vloek

PRB47. “De tijd van de veranderingen, binnen het geestelijk Israël”

PRB48. “De tijd na de afvallige generaties, en dan de straf” Maar ook bescherming door God!

 

Deze DVD-box Volume-IV PRB49-PRB64 bevat de volgende titels:

PRB49. “De tijd van de vier generaties van het Moderne Israël” Na 4x de afkeuring of vloek

PRB50. “De tijd van 1888 en 2e-4e   Generatie in het Moderne Israël” 1888 is het hanengekraai

PRB51. “Inleiding; De zuilen en fundamenten van de pioniers verworpen”

PRB52. “Men wilde het “gedurig” en de 2300 jaren vernietigen” De Conradi dwaalleer!

PRB53. “Het gedurig wordt voor onze studie weer erg belangrijk”

PRB54. “Brieven tussen Hiram Edson en James White over de 2520” En de vervalste Charts

PRB55. “Hoe viel James White af van de waarheid?” 2520 + Charts

PRB56. De Langste tijdsprofetie?

PRB57. “Zich verzetten tegen Nieuw Licht wordt desastreus” Zelfs Gods Woord vervalsen!

PRB58. “Hoe bijzonder was de brief van Uriah Smith op latere leeftijd?”

PRB59. “Hoe bijzonder waren de vier generaties toen, en nu weer?” De 4e Zuil

PRB60. “De vervalsingen in de Heiligdomsleer” Weer valt een Zuil!

PRB61. “De vervalsingen van de kleine hoorn” Weer een zuil vernietigd!

PRB62. “De drie engelenboodschap wordt niet meer verkondigd” Weer een zuil die valt!

PRB63. “Het oordeel en het sieraadland” Weer een zuil die valt!

PRB64. “Het oordeel komt, maar ook de overwinning” Eindelijk thuis!

 

 

 

Het is raadsaam om bij de serie "De Profetenschool van ZIJN Boodschap" De Bijbelcommentaren van E.G. White in het bezit te hebben.

Bijbelcommentaar-2nd-ed[1]


De Bijbelcommentaren van E.G. White