ZIJN Boodschap geeft per deze week drie nieuwe boxen uit in de serie 'Verkondigingen over ZIJN Boodschap'. Het betreft verkondigingen over de Bijbelboeken Richteren en Ruth en worden respectievelijk onderverdeeld in box F en box G.

"Opnieuw profeteren" (Opb. 10:11) voor onze tijd vanuit de oude Bijbelse geschiedenissen. Zowel het boek Richteren als Ruth geven ons velen nieuwe inzichten over de tijd waarin we nu leven. Als we "regel op regel" studeren (Jes. 28:10,13) zegent God dit met het openbaren van Zijn verborgenheden (Opb. 10:7) uit de reeds bekende Bijbelse geschiedenissen.

De verkondigingen box F en box G zijn online niet beschikbaar, maar kunt u in de webwinkel bestellen door op onderstaande afbeeldingen te klikken:


Bestellen: Klik op onderstaande afbeeldingen.

Box F - Richteren | Box G - Ruth