Heeft u één van onze flyers van ons in uw brievenbus gevonden? Laat het ons weten.
Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst te ontvangen.

Graag verwijzen we in ieder geval door naar de video-bijbelstudies op deze website. Volg hierin de specifiek aangegeven volgorde in de studiewijzer

We wensen u Gods onmisbare zegen toe,

de medewerkers van ZIJN Boodschap.


 

De gezagsdragers van Kerk en Staat zullen samenspannen om alle groepen in de samenleving om te kopen, te overtuigen of te dwingen de zondag te heiligen. Het gebrek aan Goddelijk gezag zal worden goedgemaakt door repressieve wetten. Politieke corruptie doodt de liefde voor de rechtvaardigheid en de eerbied voor de waarheid. Zelfs in het vrije Amerika zullen regering en wetgevers op het algemeen verzoek ingaan en een wet maken die de zondagsheiliging verplicht stelt, in de hoop het publiek daarmee gunstig te stemmen. De gewetensvrijheid, waarvoor zo'n groot offer is gebracht, zal niet meer worden geëerbiedigd. In de naderende strijd zullen we de woorden van de profeet in vervulling zien gaan: “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben” (Openbaring 12:17).  Lees verder via onderstaande link.

 

De Grote Strijd tussen Christus en satan - Hoofdstuk 36.pdf