Beseft u wat er is gebeurd in Amerika? We willen u graag op de profetische gebeurtenis wijzen die zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld in Amerika. Wij zullen niet expliciet op de politieke situatie ingaan, maar dat deze situatie een duidelijk gevolg zal hebben in de eindtijd, dat is zeker.

Het belangrijkste feit is dat er nu een Republikein als President is gekozen, dus niet een Democraat. Het verschil tussen deze  Staatsvormen is;

Democratie; Staatsvorm die aan het gehele volk invloed op de regering toekent

Republiek; Staatsvorm waar het oppergezag in handen is van een gekozen President

Wat houdt dit in voor de wetten (constitutie USA) van dit land? Dat het hoger- en het lagerhuis samen met de President de bevoegdheid hebben om, bij meerderheid van stemmen, een bepaald gedeelte van de wet te kunnen veranderen zonder het gehele volk. (er zijn n.l. al volksvertegenwoordigers in betrokken door de aanwezigheid van het lagerhuis.)

Als u dit weet (lees onderstaande hoofdstukken) dan zult u beseffen wat dit voor gevolgen kan hebben, wanneer men vrijheid van geloofsopvatting aan banden wil leggen door Kerk en Staat samen te voegen in Amerika, maar ook in de NWO. Dit laatste is nu mogelijk geworden en door de "Geest der Profetie" mogen wij weten, dat dit voor ons een teken is dat de tijd nabij is, voor de deur. Dit is nu nog niet het geval, maar wanneer de wereldcrisis gaat toenemen en kerk en staat samengaan, het wijzigen van recht en wet van een Republiek heel gemakkelijk en snel doorgevoerd kunnen worden. Hieronder vindt u een profetische uitspraak van E.G.White om te beseffen in welke tijd we leven en dat het tijd is om ons, als Gods volk, voor te bereiden en in actie te komen, teneinde onze medemensen te waarschuwen. 

Hieronder ziet u de link naar twee documenten uit de "Geest der Profetie", waarin u het e.e.a. kunt constateren. Ook wordt het boek; 'Het grote conflict tussen Christus en satan' nogmaals onder de aandacht gebracht. Hierin is alles, wat zich nu in de wereld afspeelt op zeer nauwkeurige wijze verwoord, door de Profetes des HEEREN.

Opmerking; we zien dat in alle landen een politieke aardverschuiving plaatsvindt. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk (Engeland) maar ook in Italië, Frankrijk, en in Amerika en straks ook in Nederland. Het beeld uit het Bijbelboek Daniel staat op het punt ineen te storten, lees Daniel 2:41-45 en wat hierna gebeurde is ook van groot belang voor Gods volk, lees Daniel 2:46-49. Dit alles zullen we weer opnieuw meemaken.        

Wij hopen dat u met ons beseft dat we nog maar weinig tijd hebben, om Gods kinderen in alle kerkgemeenschappen te waarschuwen, over hetgeen te gebeuren staat. Zijn wij wel bereid en ook goed voorbereid, om met God samen te werken?

Wij wensen u Gods onmisbare zegen toe bij uw studie, 

De medewerkers van ZIJN Boodschap

(zie onderstaande links)


 

Een hoofdstuk uit de "Geest der Profetie" - Uit De Schatkamer der Getuigenissen deel-2 blz. 155-161 

 

 

Hoofdstuk 36 uit de "Geest der profetie" - Uit De Grote Strijd tussen Christus en satan blz.499-508 

 

 

Het gehele boek uit de "Geest der Profetie" - De Grote Strijd tussen Christus en satan" (de Conflict serie)