Uit: Patriarchen en Profeten blz. 97

"Altijd heeft God Zijn volk beproefd in de smeltkroes. Door de hitte van de oven wordt afval gescheiden van het zuivere goud van het christe­lijk karakter. Jezus slaat de proef gade; Hij weet wat er nodig is om het kostbare metaal te zuiveren, zodat het de glans van Zijn liefde kan weer­kaatsen. Door ernstige beproevingen oefent God Zijn dienstknechten. Hij weet dat sommigen krachten bezitten die tot vooruitgang van Zijn werk gebruikt kunnen worden, en Hij stelt deze personen op de proef; in Zijn voorzienigheid plaatst Hij hen daar waar hun karakters getoetst wordt en gebreken en zwakheden waarvan ze zelf niets wisten, zichtbaar worden. Hij stelt hen in de gelegenheid deze gebreken te verbeteren om zich te bekwamen voor Zijn werk. Hij toont hen hun eigen zwakheden, en leert hen te steunen op Hem, want Hij is hun enige hulp en veiligheid. Zo bereikt Hij zijn doel. Ze worden opgeleid, geoefend en gedisciplineerd, gereed om de grote taak te vervullen waarvoor ze kracht ontvangen hebben. Als God hen oproept voor Zijn werk, staan ze gereed, en hemelse engelen werken met hen samen om het werk op aarde te voltooien."

Uit: Patriarchen en Profeten blz. 97