Uit: Bijbelcomentaar blz. 279

Een Eeuwige Gerechtigheid Gebracht.

God zal door zijn gekozen werktuigen genadig Zijn plannen bekend maken. Dan zal het grote werk van verlossing voorwaarts gaan. De mensen zullen horen van de verzoening over de ongerechtigheid en van de eeuwige gerechtigheid die de Messias door zijn offer heeft gebracht. Het kruis van Golgotha is het grote middelpunt. Als naar deze waarheid wordt geleefd, maakt dat het offer van Christus daadwerkelijk. Dit openbaarde Gabriël aan Daniël in antwoord op een vurig gebed. Hierover spraken Mozes en Elia met Christus tijdens de verheerlijking. Hij zou door de vernedering van het kruis eeuwige verlossing brengen aan allen, die Hem zouden navolgen, terwijl ze duidelijke bewijzen zouden geven dat ze van de wereld waren afgezonderd (Brief 201, 1899).

Uit: Bijbelcomentaar blz. 279