blank_sign

Algemeen; Zoals u op deze site kunt lezen heeft ZIJN Boodschap een geweldige opdracht van onze God en Vader ontvangen, om een ieder die de Bijbel wil onderzoeken, met Gods hulp, voldoende inzicht te geven. In het bijzonder zijn hierin de profetische bijbelboeken Daniël en Openbaringen van grote waarde. Niet alleen de profetieën komen aan de orde, maar ook onderwerpen als "Gerechtigheid door Geloof." En in het bijzonder het Mattheus evangelie met daarbij de brieven van Paulus, Petrus, Jakobus, Judas en Johannes. Alle belangrijke geloofspunten worden vanuit de Bijbel belicht. Zelfs de grote verschillen in de huidige Nieuwe Bijbel Vertalingen en de NBG Bijbel worden uitvoerig besproken; geschiedkundige feiten blijken van grote waarde te zijn. Verder kunt u ook muziek beluisteren. 

Advies; het is mogelijk om eerst een samenvatting DVD te bekijken (zie online video links onderin) waardoor u een algemene indruk van de studie kunt krijgen en hierna de studie kunt beginnen met de eerste DVD serie; "De Liefde van ZIJN Boodschap" met als begintitel; "God houdt van mensen". Ook kunt u de nieuwsbrieven; "De Boodschapper" lezen, waarin u de ontwikkelingen van ZIJN Boodschap kunt volgen. 

Vraag en antwoord methode Er is een diepgaande studie mogelijk in alle Bijbelboeken waarbij het "vers voor vers studie principe" wordt toegepast, dit heeft grote voordelen zoals; de door u gezochte vraagstukken kunnen eenvoudig worden teruggevonden en worden bestudeerd, maar ook dat er niets onbeschouwd of achterwege wordt gelaten. Met de DVD series van ZIJN Boodschap heeft u een dusdanige hoeveelheid informatie verzameld, opdat u door de "vraag antwoorden methode" vanuit de Bijbel nooit van de zuivere waarheid wordt afgeleid; dus niet misleid wordt.

bible_openBijbelstudiemethode: De enige Bijbelse methode om de Bijbel te onderzoeken vind u in Jesaja 28:10 en 13, door deze, door God verordineerde methode, consequent te blijven hanteren zult u direct gaan ondervinden dat u spoedig zelfstandig moelijke vraagstukken uit Gods Woord, onder de leiding van Gods Heilige Geest, kunt analiseren en op juistheid kunt toetsen. En dit laatste zal u veel vreugde geven, want dan spreekt God persoonlijk, door Zijn Heilige Geest, in en door u, waardoor u een overtuigd Bijbelchristen gaat worden, want ons streven is, dat wij u niet alleen maar een Bijbel studie geven vanuit Gods Woord, maar dat God u persoonlijk iets heeft te zeggen uit Zijn onfeilbaar Woord!

Vrijgeven van video's op internet Er is besloten om vele videopresentaties op het internet vrij te geven, (+200) zodat een ieder, deze laatste belangrijke boodschap vrij kan ontvangen en onderzoeken, waardoor velen voor het Eeuwig Koninkrijk van Jezus Christus kunnen worden gewonnen. Hierdoor is het werk van ZIJN Boodschap meer van uw vrijwillige bijdrage(n) afhankelijk geworden. ZIJN Boodschap heeft echter het volste vertrouwen in God, dat wanneer Zijn oprechte kinderen deze profetische inzichten uit de Bijbel ontvangen, men ook de activiteiten van ZIJN Boodschap van harte wil ondersteunen. ZIJN Boodschap is u zeer dankbaar wanneer u gehoor wilt geven aan deze oproep en wenst u vervolgens Gods onmisbare zegen in het bestuderen van Zijn onfeilbaar Woord en op uw verdere levenspad! Ook ondersteund u het werk van ZIJN Boodschap door DVD's of boeken bij ons te bestellen waardoor wij het werk verder voort kunnen zetten.

Zevendedags Adventisten LogoGeloofsovertuiging; De medewerkers van ZIJN Boodschap zijn allen leden van de Zevendags Adventisten kerk, wij hebben onze geloofsovertuiging gebaseerd op de Bijbel met daarbij "De Geest der Profetie". In de Basisserie's is alleen de Bijbel gebruikt om iedereen te overtuigen dat de Bijbel ons vaste geloofsfundament is, om Gods onfeilbaar Woord te onderzoeken en vandaar uit te leven. In de verdiepingen van de  presentaties wordt u langzamerhand in de "De Geest der Profetie" geleid, aangezien Gods Geest u dan nog beter inzicht kan geven in de Bijbelse waarheden aangaande de profetieën voor de eindtijd. (zowel OT als NT). Hierdoor kunt u veel beter de Bijbel zelfstandig lezen, begrijpen en ontdekken wat er in onze tijd met betrekking tot de eindtijd staat te gebeuren. Wilt u meer informatie aangaande de "De Geest der Profetie" dan bevelen wij u aan de presentatie serie; "De Bijbel en ZIJN Boodschap Verdieping 1 - De Drie Getuigen" te gaan onderzoeken. In deze serie, wordt volledig onderbouwd dat "De Geest der Profetie" veelvuldig in de Bijbel wordt genoemd en dat Gods volk rijkelijk zal worden gezegend bij het aannemen hiervan. Dit alles is ter voorbereiding van wat er zoal in deze wereld staat te gebeuren, voordat Jezus Christus op de wolken des hemels ons zal komen ophalen om in eeuwigheid bij Hem te mogen zijn! 

Wij wensen u Gods onmisbare zegen toe bij uw Bijbelstudie,

De medewerkers van ZIJN Boodschap