ZIJN Boodschap biedt u met deze studie extra materiaal, om naast de presentaties van ZIJN Boodschap te gebruiken. Wij beseffen dat bepaalde onderwerpen zoals het “gedurig” niet eenvoudig te begrijpen zijn door alleen het zien van de presentaties, daarom zal dit schriftelijke materiaal een verwelkoming voor u zijn.

Als u de ontstane vervalsingen gaat inzien zult u ook begrijpen waarom het woord “gedurig” zo ontzettend belangrijk is voor de juiste inzichten in het totale verlossingsplan. Wij willen u daarom graag bemoedigen om door te gaan ook wanneer u het, na een of twee keer lezen nog niet verstaat. Dus blijf herhalen en bidden, want God zal u dan het juiste begrip van het “gedurig” geven, maar wel op Zijn tijd.

Verder zult u in dit cursusmateriaal lezen, dat er op de website van ZIJN Boodschap nog een diepere studie, aangaande het “gedurig” te vinden is, deze is echter alleen in het Engels te volgen. (zie; www.zijnboodschap.nl Bijbelstudie “gedurig” van John. W. Peters. Eng.)
Ook moeten we u meedelen dat de vervalsing van Conrady, Daniëlls en Prescott en meer, uit de jaren 1930 helaas door vrijwel de gehele gemeente der Zevende-dags-Adventisten is heengedrongen. Het gevolg is, dat wanneer u deze waarheden vertelt, dit zeker op verzet van broeders en zusters zal stuiten, dit moet u echter niet verwonderen aangezien dit de ervaring van al Gods oprechte dienstknechten en dienstmaagden door de eeuwen heen is geweest! (Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Galaten. 4:16 SV).

Ook willen we u graag attenderen op de studie van Dan. 11:40-45 “de tijd van het einde” waarbij het “gedurig” een belangrijke plaats inneemt in die zin dat, wanneer u de betekenis van het “gedurig” met Gods genade mag verstaan, dat u de studie van “de tijd van het einde” nog beter zult verstaan. Zoals u begrijpt zien we dat de ene waarheid, de andere waarheid aanvult, en de ene waarheid kan ook niet zonder de andere waarheid. In Gods verlossingsplan past alles perfect in elkaar.
Bedenk dat Daniel 11:40-45 ontzettend belangrijk is om de eindtijd door te komen aangezien dit de inhoud van de boodschap is voor onze tijd, zoals in de Millerietentijd Daniël 8:14 de inhoud van de boodschap was voor die tijd. (1833-1844).
Daarom wijzen wij we u er nogmaals op dat deze studie’s (ook Daniël 11;40-45) niet oppervlakkig gelezen kunnen worden, maar eerst Gods Heilige Geest afgesmeekt moet worden om de blijdschap en de vreugde van Gods Woord te kunnen ervaren.
Verder nog een tip; neem de hand-outs welke worden gebruikt in de presentaties bij deze schriftelijke studie, dit vergemakkelijkt het inzicht in het “gedurig” enorm. Op bepaalde punten is aanvullende informatie ter verduidelijking toegevoegd.

Wij wensen u Gods onmisbare zegen toe bij het onderzoeken van Zijn Woord

De medewerkers van ZIJN Boodschap

Download (NL): Uitgebreide studie naar het "gedurig"

Onlangs is in het engels ook een study naar het "gedurig" uitgegeven door John W. Peters. U kunt deze hier downloaden:
Download (EN): John W. Peters - The mystery of the Daily