ZB_Bijbel_small

Serie-5 Basis:

Door de eeuwen heen is de Bijbel vele malen gekopieerd en vertaald, ook in onze tijd komen er nog steeds nieuwe vertalingen bij, met als doel, dat mensen van nu in hun eigen taal worden aangesproken. Maar hoe getrouw zijn deze nieuwe vertalingen aan de oorspronkelijke tekst? In deze serie presentaties wordt u duidelijk gemaakt dat niet alle bijbelvertalingen betrouwbaar zijn en vaak een ander doel nastreven dan zij voorgeven. Hier wordt de oorsprong en de betrouwbaarheid van "De Bijbelse twee Getuigen in de vorm van het Oude en Nieuwe Testament" behandeld ten opzichte van de vervalste Bijbels welke er nu veelvuldig worden uitgegeven. Kort maar krachtig gezegd, zijn nog altijd de King James Bijbel (KJV) en de Statenvertaling (SV) nog altijd de meest betrouwbare Bijbels!

Serie-5 Verdieping 1: "De Drie Getuigen"

Is een speciale serie voor de eindtijdwerkers voor de HEERE; "De Bijbel en ZIJN Boodschap Verdieping 1 - De Drie Getuigen". Deze verdieping gaat over het "Derde Getuigenis" namelijk "De Geest der Profetie". In deze serie is niet alleen het bewijs getoond dat deze "Derde Getuigenis`volledig op Gods onfeilbaar Woord is gerondvest, maar ook hoe door de laatste Profetes des HEEREN (E.G.White) er op is gewezen hoe Gods gemeente en dus Gods laatste volk (welke de luide roep nog moet gaan brengen) er op aarde voor zal staan in de eindtijd. Waarbij uitvoerig wordt ingegaan op hoe dit allemaal zover is gekomen, en hoe er voor gewaarschuwd is (juist in de Bijbel) en hoe het allemaal opgelost zal gaan worden door onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Juist dit laatste, de oplossing met de toekomstige omstandigheden, vindt u uitgebreid onderbouwd in; "ZIJN Boodschap in de Profetie Verdieping 1 De Vier Evangelien". Deze verdiepingserie wordt daarom ook ten zeerste aanbevolen voor diegenen welke "ZIJN Boodschap in de Profetie Verdieping 1 De Vier Evangelien" willen gaan bestuderen.

Nr
Titel
Video
DVD
1 De Boodschapster des HEEREN Deel-1
DVD
1
2 De Boodschapster des HEEREN Deel-2
DVD
1
3 De Boodschapster des HEEREN Deel-3 DVD 2
4 De Boodschapster des HEEREN Deel-4
DVD
2
5 De Boodschapster des HEEREN Deel-5
DVD
3
6 De aanvallen op Gods laatste volk Deel-1
DVD
3
7 De aanvallen op Gods laatste volk Deel-2
DVD
4
8 Van de Alfa afval naar de Omega afval Deel-1 DVD 4
9 Van de Alfa afval naar de Omega afval Deel-2
DVD
5
10
Van de Alfa afval naar de Omega afval Deel-3
DVD
5
11
Van de Alfa afval naar de Omega afval Deel-4
DVD
6
12 De laatste Omega afval Deel-1
DVD
6
13
De laatste Omega afval Deel-2
DVD
7
14
Lessen voor Gods volk in de eindtijd Deel-1
DVD
7
15
Lessen voor Gods volk in de eindtijd Deel-2
DVD
8
16
Lessen voor Gods volk in de eindtijd Deel-3
DVD
8
twee_babylons[1] 01-Het kleine mysterie en de schepping 02-Het laatste geschenk van een moeder

De twee Babylons

Het kleine mysterie en
de schepping

Het laatste geschenk van
een moeder

 

Klik op de afbeelding om het artikel in de Webwinkel te bestellen